Péče o piano a klavír | rady a doporučení

1. Kam bych měl piano umístit?

Umístění nástroje v prostoru je stejně důležité jako výběr samotné místnosti. Měli byste se vyvarovat několika chyb, které se u zákazníků často vyskytují.

 1. Nástroj umístěte pokud možno na vnitřní stěnu domu. Piano je velmi citlivé na výkyv teplot a změnu vlhkosti vzduchu. Pokud piano umístíte na neodizolovanou vnější stěnu budovy, může piano ze zdi přijímat vlhkost a utrpí tak trvanlivost samotného piana.
 2. Další chyba je umístění piana do blízkosti okna, které se buď často otevírá, nebo jím prochází na nástroj přímé sluneční světlo. V blízkosti otevřeného okna se teplota a vlhkost vzduchu mění nejrazantněji a nástroj tak prochází neustálými teplotními šoky. To se následně projeví horší schopností dlouhodobě udržet výšku a čistotu ladění. To samé se děje u slunečního záření, pokud dopadá přímo na piano či klavír. Opět zde dochází k rychlému krátkodobému zvyšování teplot uvnitř piana (nebo jeho části), která má opět velký vliv na trvanlivost ladění.
 3. To samé platí, pokud piano umístíte v bezprostřední blízkosti topného tělesa.

2. Je důležitá konstantní teplota a vlhkost vzduchu v místnosti s pianem?

Ano a to velmi! Stálá teplota a vlhkost vzduchu jsou zásadní pro správné fungování piana, viz bod 1. Ovlivníte tím i jeho celkovou životnost.

3. Mohu na pianě dlouhodobě nechávat různé předměty?

Rozhodně ne. Velmi často se setkáváme s tím, že se dlouhodobě pokládají na piana různé předměty. Musíte si uvědomit, že tím dochází k jemnému, ale stálému otěru povrchové úpravy. Může se také stát, že předměty z tvrdších plastů, které budou postavené na pianě, mohou při hraní působit rušivě a rezonovat. Nejhorší předmětem jsou květníky, které si lidé s oblibou staví přímo na piano. Toho se v každém případě vyvarujte! Riskujete polití povrchové úpravy piana a následné poškození mechanikových dílků v případě, že voda proteče dovnitř do nástroje! Zapamatujte si, že voda je jedním z největších nepřátel každého hudebního nástroje.

4. Jak často bych měl nechat piano naladit?

Výrobce ve svých materiálech doporučuje nástroj ladit alespoň 1 ročně. Tato zásada platí i v případě, že se na nástroj pravidelně nehraje.

5. Jak často bych měl nechat piano vyčistit?

Časové rozmezí bývá zhruba každé 2-3 roky. Záleží ale i na prašnosti prostředí, ve kterém se nástroj nachází. Většina ladičů provádí vyčištění nástroje během ladění. Mohou tak piano zbavit různých nečistot popř. mechanických částí, které se do piana dostaly neúmyslně (sponka, tužka, atd.) Tyto nečistoty mohou zabraňovat plné funkčnosti Vašeho piana. Pravidelným čistěním současně zabráníte tomu, aby se v nástroji usadili moli.

6. Jak často mám nechat piano promazat?

Piano se většinou promazavá, stejně jako čistí, tedy zhruba každé 2-3 roky.

7. Kdy mám nechat seřídit mechaniku?

Mechanika by se měla regulovat přibližně každé 2 roky, vždy dle intenzity hraní na nástroj.

8. Jak mám ošetřovat povrchovou úpravu piana?

K čištění povrchové plochy nástroje nepoužívejte žádné agresivní mastné přípravky ani čistící utěrky. Vždy používejte jen prostředky určené k ošetření piana. To samé platí při čištění kláves. Použijte vždy pouze vlhkou měkkou bavlněnou látku (žádný líh nebo čistící prostředky).

Péče o piano v bodech:

 1. 1. Vyberte pro nástroj suchou místnost s konstantní teplotou a vlhkostí vzduchu.
 2. 2. Postavte piano pokud možno k vnitřní stěně.
 3. 3. Nestavte piano do blízkosti topných těles ani do blízkosti okna.
 4. 4. Nestavte na piano žádné zbytečné předměty.
 5. 5. Nechte piano naladit průměrně 1 ročně.
 6. 6. Promazání a vyčištění nástroje nechte provést zhruba 1x za 2-3 roky.
 7. 7. Regulaci mechaniky provádějte dle intenzity hraní, min. 1x za 2 roky.
 8. 8. Povrchovou úpravu nástroje čistěte měkkou bavlněnou látkou, nepoužívejte agresivní mastné přípravky ani čistící utěrky. Vždy používejte jen přípravky speciálně určené pro čištění piana.


img
img
img
img
img
img

img img img img img img img img


Kontakt:FORTE PIANO
U koupaliště 1
360 01 Karlovy Vary
Mobil:
603 157 679
E-mail:
fortepiano@volny.cz


logoVolejte:    603 157 679      |     Pište:   fortepiano@volny.cz